Decyzją Walnego Zebrania Członków
Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszena "ARESZT SZTUKI"
wybrano jego władze:

Zarząd:
     Prezes - Marek Świątecki
     Wiceprezes - Ewa Plichta-Lubieniecka
     Sekretarz - Leszek Sokoll
     Skarbnik - Iwona Bolińska-Walendzik
     Członek - Mirosław "Micia" Bojenko

   Komisja Rewizyjna:
         Mirosława Smerek-Bielecka
         Elżbieta Boniecka-Milowicz
         Jerzy Wojciech Bielecki