Pismo kulturalno-literackie Variart w roku 2011 zrealizowane zostało przy współudziale
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
"VariArt" 04 - 2011
"VariArt" 03 - 2011
"VariArt" 02 - 2011


VI edycja koncertu
poświęconego pamięci Marka Grechuty
Zrealizowana przy współudziale
Samorządu Miasta Olsztyndotacja Urzędu Miasta Olsztyn  
umożliwiła Stowarzyszeniu "ARESZT SZTUKI"
wsparcie jako współwydawca pisma
"VariArt" 04 - 2010
"VariArt" 02 - 2010


wspólne wystawy


interdyscyplinarny i multimedialny
autorski projekt artystyczny

"Kochajmy Warmię!"


warsztatowe zajęcia plastyczne
Szkoła Pejzażu


regionalny projekt transgraniczny
Międzynarodowy Festiwal Sztuki "PEJZAŻ EUROPY" 
(1kB)  (1kB)  (1kB)  (1kB)