Wstępne koncepcyjne założenia projektu nadania nowych funkcji obiektom zajmowanym w centrum Olsztyna przez Areszt Śledczy, a rozwinięte w trakcie rozlicznych spotkań i dyskusji w środowiskach intelektualnych i artystycznych Olsztyna i regionu, przedstawione zostały w liście przekazanym Prezydentowi Olsztyna - Panu Jerzemu Czesławowi Małkowskiemu jako zwarta oferta programowa stworzenia Olsztyńskiego Domu Sztuki. Podstawową przesłanką była myśl przywrócenia właściwych funkcji centrum miasta, tak by z większym pożytkiem mogło służyć mieszkańcom. Instytucja penitencjarna to zwykle skraj miasta - tak było i w Olsztynie, w XiX wieku. Powojenna historia zmieniła tę logikę - miejsce zachowało swoje dotychczasowe przeznaczenie mimo dynamicznego rozwoju miasta.
            Na zorganizowanym 9 maja 2005 roku w Urzędzie Miasta spotkaniu grupy inicjatywnej (18 osób sygnujących list), po przedstawieniu założeń uzyskaliśmy zapewnienie wsparcia naszego projektu przez władze miasta. Z inicjatywy Pana Prezydenta dokonaliśmy w Areszcie "wizji lokalnej". Odbyło się także spotkanie artystów z komendanturą, bowiem wiążemy nasze projekt z koniecznością znalezienia dobrego pomysłu na Areszt.             Poniżej ujawniamy treść listu, który z czasem stał się swoistym manifestem programowym osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu "ARESZT SZTUKI".
list - manifest:

           Oczywiście wszystkiemu towarzyszyła też dyskusja na łamach Gazety Olsztyńskiej. Przedstawiamy "garść" artykułów na ten temat:
"Sztuka zamiast krat" "Bez grypsu" "Olkatraz"