Olsztyn, 25 kwietnia 2005 r.


Prezydent Miasta Olsztyn
Pan Czesław Jerzy Małkowski

             Szanowny Panie Prezydencie, zwracamy się do Pana z prośbą o rozważenie i podjęcie starań w sprawie przekazania na cele kultury obiektu zajmowanego obecnie przez Areszt Śledczy. Proponujemy przeniesienie instytucji aresztu w inne, z pewnością mniej eksponowane miejsce, (choćby pozostałości po jednostkach wojskowych). Pragniemy zaproponować Panu powołanie w tym miejscu OLSZTYŃSKIEGO DOMU SZTUKI - swoistego centrum kultury, w którym prezentowano by różne formy działalności artystycznej.
            Po pierwsze, koncepcja programowa OLSZTYŃSKIEGO DOMU SZTUKI (nazwa robocza) zakłada takie wykorzystanie obiektu (w końcu jednak ograniczonej przestrzeni), w którym łączymy funkcje nowoczesnej, przyjaznej, interdyscyplinarnej galerii sztuki, miejsca spotkań literackich i kameralnej sceny teatralnej, kabaretowej i muzycznej, a także sieci otwartych pracowni udostępnionych artystom różnych dziedzin sztuki.
            Po wtóre, w myśl tych założeń udostępniamy OLSZTYŃSKI DOM SZTUKI rodzimym twórcom, którzy stając się gospodarzami, będą mogli współtworzyć zręby programu, w konsekwencji definiując ostatecznie profil i charakter tego miejsca. Prezentując dokonania naszych artystów OLSZTYŃSKI DOM SZTUKI stanie się w pierwszym rzędzie swoistą platformą promocji ich dokonań. Z kolei dzięki kontaktom z instytucjami, twórcami i związkami twórczymi z kraju i zagranicy (także w ramach międzynarodowej wymiany kulturalnej z miastami partnerskimi) OLSZTYŃSKI DOM SZTUKI byłby również miejscem interesujących spotkań olsztyńskiej widowni z artystami z kraju i ze świata. Przewidujemy kilka zasadniczych formy działalności OLSZTYŃSKIEGO DOMU SZTUKI:

                    - GALERIA, LABORATORIA i ARCHIWUM SZTUKI
                    - SCENA i AUDYTORIUM LITERACKIE
                    - SALON i WYDAWNICTWO

            W swojej ofercie GALERIA OLSZTYŃSKIEGO DOMU SZTUKI proponować będzie autorskie i zbiorowe wystawy plastyczne służące szerszej, pogłębionej prezentacji środowiska olsztyńskiego a także interesujących artystów z kraju oraz dzięki realizacji programu międzynarodowej wymiany kulturalnej promocję kultury i sztuki europejskiej. Jej zapleczem byłyby Laboratoria Sztuki, czyli otwarte pracownie prowadzące warsztaty z różnych dyscyplin sztuki. Jako ekspozycję stałą GALERII (ustawicznie rozwijaną poprzez nowe nabytki) przewidujemy prezentację Olsztyńskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej (nazwa robocza). Jej rozszerzeniem będzie Archiwum Sztuki, czyli w formie elektronicznej centrum dokumentacji sztuki naszego regionu (zasoby, galerie, kolekcje, wystawy, artyści, projekty artystyczne...)
            Z kolei SCENA OLSZTYŃSKIEGO DOMU SZTUKI z widownią na 200-350 miejsc to miejsce dla piosenki literackiej, kabaretu, monodramu a także kameralnych spotkań z muzyką poważną, jazzem i bluesem, czy spotkań i dyskusji literackich. Koncerty powinny być rejestrowane i natychmiast, na płytach CD - jako jeszcze "gorące live", udostępniane widowni. Przewidujemy z czasem rozwinięcie tej formy działalności w kierunku stworzenia profesjonalnego studia nagrań. Ze SCENĄ związane byłoby również AUDYTORIUM LITERACKIE - miejsce spotkań pisarzy i poetów z publicznością, czyli kilka średniej wielkości sal audiowizualnych do prowadzenia wykładów i spotkań autorskich.
          Integralnym elementem działalności OLSZTYŃSKIEGO DOMU SZTUKI powinien być także SALON (księgarnia-galeria) proponujący szeroki wybór wydawnictw promujących nasz region, jego kulturę i twórców:
            - małe formy plastyczne (malarstwo, pastel, grafika, biżuteria, ceramika itp.),
            - płyty i wydawnictwa muzyczne, także nagrania z własnych koncertów,
            - poezja i proza,
            - fotografia przyrodnicza i artystyczna,
            - albumy, katalogi, almanachy i informatory,
            - autorskie formy małej poligrafii (papeterie, karty pocztowe itp.),
            - wydawnictwa o regionie,
            - bilety na imprezy kulturalne w mieście.

          Ważnym elementem współtworzącym profil SALONU powinna stać się pracownia małej poligrafii - tworząca zręby własnego Wydawnictwa. SALON to przede wszystkim wydzielona, niejako autonomiczna przestrzeń handlowa, funkcjonująca także na zasadach kawiarenki, czy herbaciarni. Specyfiką tego miejsca będzie jego oferta: zebrane w jednym miejscu wszelkie wydawnictwa związane z naszym regionem i jego kulturą w szczególności.
          To bardzo wstępne, skrótowe z konieczności opracowanie zarysowuje jedynie szkic koncepcji programowej OLSZTYŃSKIEGO DOMU SZTUKI - przedsięwzięcia aspirującego do uzupełnienia ewidentnej luki w ofercie kulturalnej miasta. Nasz interdyscyplinarny projekt prosimy traktować jako wstęp do większej całości - tworzenia podstaw programu usystematyzowanych działań w sferze kultury adresowanych do mieszkańców miasta i regionu. Jako projekt autorski jest oczywiście propozycją do dyskusji. Kolejnym etapem refleksji powinno być analityczne dopracowanie szczegółów. Ze względu na precedensowy charakter projektu, właśnie gmach w centrum miasta, zajmowany obecnie (wbrew jakiejkolwiek logice) przez Areszt Śledczy wydaje się znakomitym miejscem do realizacji jego założeń.
            Liczymy na życzliwe zrozumienie i podjęcie stosownych starań w sprawie ważnej z pewnością nie tylko dla środowiska artystycznego, ale dla ogółu mieszkańców Olsztyna. W końcu, przekazanie tego obiektu na cele kultury byłoby także istotnym, znaczącym elementem dobrej promocji miasta i regionu.


                                          Z poważaniem

Marek Świątecki, Ewa Plichta-Lubieniecka, Jaromir Wroniszewski, Piotr Bałtroczyk, Krystyna Świątecka, Marek Markiewicz, Marek Barański, Ewa Mazgal, Andrzej Fabisiak, Ewa Cichocka, Stefan Brzozowski, Bogusław Żmijewski, Andrzej Czamara, Mirosława Smerek-Bielecka, Elżbieta MIlowicz, Jerzy Bielecki, Joanna Milewicz, Mieczysław Wieliczko