Areszt Sztuki


Biuro Wystaw Atrystycznych w Olsztynie

Okręg Olsztyński Związku Polskich Artystów Plastyków

Galeria "Rynek" - MOK Olsztyn

The Internet Museum for Contemporary Art

Olsztyn 24 - Kultura

Urząd Miasta Olsztyn

Wydział Sztuki
Uniwersyteru Warmińsko-Mazurskiego