Areszt Sztuki


Dorota
Kęstowicz
Urodzona w 1972 roku w Chełmnie nad Wisłą. Ukończyła Wydział Edukacji Artystycznej w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski). Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w pracowni Tkaniny Artystycznej profesor Anny Goebel na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby.
W swojej pracy angażuje wiele mediów jak malarstwo, tkanina, grafika, czy fotografia, wciąż poszukując silniejszego między nimi połączenia. Jej wielowarstwowe materie, swobodne i otwarte realizacje wypływające z ram, nawiązują do świata przyrody i egzystencjalnych motywów człowieka.
W dorobku ma kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych.


ul. Wł. Łokietka 4/56
61-616 Poznań
tel. +48 061 6611354
mob. +48 501448890