Areszt Sztuki
Urodzona w 1969 r. w Lidzbarku Warmińskim. Studia na Wydziale Artystycznym WSP w Olsztynie, później na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Dyplom z grafiki w pracowni Prof. M. Snocha w 1995r.
Od 1996 roku pracuje na WSP w Olsztynie, w pracowni prof. Wojciecha Sadleya, obecnie na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie na stanowisku adiunkta w Katedrze Sztuk Pięknych. Zamknięcie przewodu doktoranckiego w zakresie malarstwa przeprowadzone na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 2003 r.
Uprawia malarstwo sztalugowe, malarstwo na jedwabiu i rysunek. W dorobku ma 17 wystaw indywidualnych i 25 wystaw zbiorowych.


Wioletta Jaskólska


ul. Kopernika 25/4
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 0048 89 766 16 72
email: wjaskolska@wp.pl