Areszt SztukiUrodzony w 1954 roku w Olsztynie. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. W 1981 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki użytkowej w pracowni doc. Jerzego Krechowicza. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem oraz grafiką artystyczną i użytkową. Udział w wielu zbiorowych i indywidualnych wystawach artystycznych.
Najważniejsze nagrody:
1981 r.- laureat l Nagrody w konkursie na plakat w Niemczech.
2000 r.- I i II Nagroda za plakat promujący Olsztyn.

Krzysztof
JanickiWymój 24
11-034 Stawiguda
mob. +48 604 669 163
Anioł Brama Madonna