plakat VI edycji koncertu
poświęconego pamięci Marka Grechuty
Zrealizowano przy współudziale środków finansowych
Samorządu Miasta Olsztyn