Zarząd i Komisja Rewizyjna
(władze Stowarzyszenia)Statut
Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszenia
"ARESZT SZTUKI"

(pełny tekst dokumentu)deklaracja członkowska
pobierz, wypełnij i wyślij (dokument "Worda")
Osoby zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia przesyłają na nasz adres niniejszą deklarację. Decyzję o przyjęciu w poczet Członków podejmuje zawsze Zarząd Stowarzyszenia.