Areszt Sztuki


Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie (dyplom w 2004 roku), studiuje filologię polską na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, projektuje plakaty, loga, pisze prozę. Związana z olsztyńską literacką grupą "NPO". Laureatka konkursów fotograficznych i plastycznych. Wystawy indywidualne i zbiorowe. Publikacje prozy.


Marta Chyła

ul.Jagiełły 5/6
10-001 Olsztyn
mob. +48 694 814 365
e-mail: marta.chyla@gmail.com
www: http://mztm.blogspot.com
Nów II